Cinesiteràpia

Es defineix com el conjunt d´actes que utilitzen el moviment amb finalitat terapèutica. Pot ser:

• Activa: conjunt d´exercicis realitzats pel propi pacient, amb la pròpia força, de manera voluntària i corregits o ajudats pel fisioterapeuta.
• Passiva: el fisio mobilitza les diferents parts del cos del pacient, en amplitud i direcció fisiològica.