Concepte Maitland

Dins de la tractament manual també utilitzem les valuoses i múltiples eines que ens aporta el coneixement del “Concepte Maitland” en el tractament inicial i continuat dels trastorns articulars, musculars i nerviosos. L'ús de les tècniques en el Concepte Maitland® es fonamenten en el raonament clínic i tenen en compte la Classificació Internacional de Funció, Discapacitat i Salut (CIF).

El que fa que aquest concepte sigui especial és la combinació d'un tractament (inicial i posteriors) específic i individualitzat per a cada pacient, combinant l'experiència del Fisioterapeuta i l'evidència clínica més recent. A més de la mobilització articular de columna i extremitats, el Concepte empra tècniques neurodinàmiques, exercicis d'estabilització i exercici domiciliari per al pacient.