El nostre equip

Esther Ruart Gómez

Sòcia fundadora i Administradora

Fisioterapeuta Col·legiada núm. 1.293
Escola Universitaria Gimbernat (adscrita UAB)

• Formació en electroteràpia analgèsica i electroestimulació neuro-muscular
• Primer i segon curs de reeducació perineo-esfinteriana
• Curs Cyriax - massatge terapèutic
• Curs facilitació neuromuscular propioceptiva: mètode Kabat
• Curs reequilibació de l'aparell locomotor TRAL
• Curs de prevenció de lesions en el músic
• Curs de teràpia manipulativa del raquis
• Curs vendatge neuromuscular Kinesiotaping
• Curs síndrome dolor miofascial: tractament punt gatell amb punció seca
• Curs de prevenció de la patologia del corredor

Maria Bassal Riera

Sòcia fundadora

Fisioterapeuta Col·legiada núm. 337
1a Promoció Escola Universitaria Gimbernat (adscrita UAB)

• Àmplia formació en traumatologia i reumatologia
• Formació en el tractament integral del pacient hemiplègic
• Formació en fisioteràpia domiciliària
• Formació i docència en geriatria
• Curs A+B Mètode Mulligan
• Curs d'abordatge conservador i punció seca del síndrome del dolor miofascial

Susana Mateos Colomer

Sòcia fundadora

Fisioterapeuta Col·legiada núm. 2.353
Escola Universitaria Gimbernat (adscrita UAB)

• Formació en teràpia Maitland
• Formació en tractament invasiu (punció seca) i conservador de punts gatell miofacials
• Formació en teràpia manual del sistema cranio-mandibular
• Formació en tècniques de taping(embenats funcionals) i Kinesiotaping (embenats neuromusculars)
• Curs de lesions prevalents de peu i turmell
• Especialització i docència en gerontología. Curs "Atenció centrada en la persona"