Escola de columna

A Fisiopalamós tractem l’escoliosi, l’escurçament de cadenes musculars posteriors i totes aquelles patologies que provoquen “mals d’esquena” a nens d’edats compreses entre els 8 i els 13 anys. L’objectiu és la millora de la patologia a través de la pràctica d’exercicis controlats pel fisioterapeuta però també ajudem a que el nen prengui consciencia de la seva dolència i l'accepti amb normalitat.