Mètode Mulligan

El concepte Mulligan es basa en un model teòric de fallada posicional articular. En altres paraules, el fisioterapeuta busca la posició articular del pacient en la qual el dolor desapareix i, un cop trobada, el pacient realitza el moviment que provocava el dolor durant un nombre de vegades (determinat pel fisioterapeuta).

És una tècnica desenvolupada per Brian Mulligan (fisioterapeuta neozelandès) des dels anys 1970. Brian Mulligan va adoptar les tècniques de mobilització que ja existien i els va dotar d'un nou enfocament: introduir moviment actiu per part del pacient mentre el fisioterapeuta realitza la tècnica. No és una tècnica única i exclusiva, sinó complementària a altres tècniques i teràpies manuals, emprades en les alteracions de l'aparell neuro-muscul-esquelètic.

És una tècnica que s'orienta cap a la restauració del correcte moviment fisiològic en absència de dolor.