Metodologia de treball

ANAMNESI (A)

És la primera entrevista amb el pacient. Realitzem la signatura del formulari de protecció de dades i recollim i assimilem tota la informació que ens dona el pacient per realitzar una primera hipòtesi sobre el problema i detectar possibles contraindicacions o precaucions.

EXPLORACIÓ (E)

Realitzem una inspecció visual i palpatòria, proves funcionals, test específics... tota la exploració física necessària per confirmar o desestimar la primera hipòtesi i acostar-nos el màxim possible a un diagnòstic de fisioteràpia correcte.

TRACTAMENT (T)

A partir de la informació recollida en l'exploració, es realitza la planificació del tactament. Explicarem al pacient el que es farà: objectius i expectatives, tipus de treball, durada del tractament i cost.

PREVENCIÓ (P)

Finalitzat el tractament, el fisioterapeuta recomana al pacient tot un seguit de pautes d'higiene postural i d'hàbits per mantenir els objectius assolits i prevenir recaigudes o qualsevol altre tipus de patologia.La implicació activa del pacient ès molt important per una total recuperació del problema.