Propiocepció

La propiocepció són exercicis que milloren la capacitat de reacció del cos davant d’una situació que suposi un risc de lesió. Es treballa l’equilibri i la coordinació que es poden veure alterats després d’un procés traumàtic (esquinços, intervencions quirúrgiques…) o bé els podem treballar com a prevenció d’aquests possibles processos traumàtics.

A Fisiopalamos treballem amb el mètode TRAL combinat amb altres tècniques propioceptives.